Lp. Nazwa urządzenia ,typ, dane techn. Ilość szt.
1

Kocioł parowy typ ULS-3200*13
max ciśnienie 13 bar , max temp.1950C,
wydajność 3000kg/h, V.całk.4830 dcm3, nr fab.99096, rok bud.2005
prod. LOOS Niemcy,
-palnik  Weishaupt typ 6L9/1-D
wersja TMD, nr fab.54666079 ,
rok bud.2005, moc max 3600kW,propan-butan, wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i sterowaniem

1 kpl
2

Moduł przygotowania wody zasilającej
typ SBC 4.0, max ciś.0,5bar,
max temp 1100C, V=4000 l,
nr fab. B61990,rok  bud.2005,
wraz z kompletnym  oprzyrządowaniem i sterowaniem, rok bud.2005
prod. LOOS Niemcy,

1 kpl
3

Zbiornik kondensatu  Qmax-9m3/h,
V-3,8m3, D-1400,h-2628,komlpet wyposażenia z pompą kondensatu
typ CR1.13 firma Grundfoss

1 kpl
4

Rozprężacz pary typ VDI 12, V-400 l,
D-600,h-1250, t-.2000C, pnom 0,8Mpa

1 kpl
5

Wymiennik pojemnościowy typ WP-6
( para-woda) p-3,0 bar, V-4m3,
pnom 1,6Mpa, D-1200, L-4278, t –550C
z kompletnym wyposażeniem

3 kpl