MASZYNY DO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
linie ubojowe

Meat Processing Machines
Slaughter lines

 мясоперерабатываюшее оборудование
убойный конвейер

Kontakt: 7NT Rent Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 47, 28-300 Jędrzejów, technika@7nt.pl, 41 386 59 00 wew. 20.

   
Komora do oszałamiania żywca firmy BUTINA- Dania, rok prod.2005 ,typ Backloader-4,nr fab.1554, czynnik rob. CO2, max wydajność 300 szt. /h - wraz ze śluzą SFK nr 17492, elewatorem , windą do podnoszenia, pulpitem sterowniczym itp. 1 kpl

2005 BUTINA ( Denmark ) Chamber for stupefying slaughter animals, Backloader-4 type, factory number 1554, working factor CO2, Max performance 300pc /h - together with lockage SFK number 17492, goblet work , raising lift, control desk top etc. 1 set

Камера для ошеломления убойного скота фирмы BUTINA- Дания, производство.2005г , тип Backloader-4, фаб. № 1554, рабочий фактор CO2, макс. производительность 300 шт. /ч - Вместе с шлюзом SFK № 17492, элеватором , лифтом, пультом управления итд. 1 комп


 

       
Urządzenia do poboru krwi spożywczej typ WMP4 wraz z wanną i oprzyrządowaniem do nakłuci i poboru krwi z pompami, rurociągami transportującymi i zbiornikiem na krew spożywczą prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2006 - Materiał: stal nierdzewna 1 kpl

Appliances for taking nutritive blood WMP4 type together with the bath and all instrumentation for puncturing and taking blood with pumps, transporting pipelines and tank for nutritive blood made by ZM DUDA Bis in 2006 - material: stainless steel 1 set

Оборудование для побора пищевой крови типа WMP4 вместе с ванной и оснащением для пункции и побора крови с насосами, транспорными трубопроводами и баком для хранения пищевой крови, производства ZM DUDA Bis 2006г - Материал: нерж.сталь 1 комп


 

       
 
Maszyna dwuwalcowa, pionowa do mycia wstępnego tusz, typ 2WV,nr fab. 278-581-2, moc 2x3 kW,obr.201obr./min prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

2-roll vertical machine for prewashing carcasses, 2WV type, factory number 278-581-2, power 2x3 kW, revolution 201rev. /min. made by ZM DUDA Bis in 2005 - material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Двухволоковая вертикальная машина для предварительного мытья туш, тип 2WV, фабр. № 278-581-2,мощность 2x3 kW, 201 об./мин производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1 комп)

 


 

       
Tunel oparzania nr fab.278-020-0 moc 7x7,5 kW, obr 1460-1750 obr/min prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Scalding tunnel factory number 278-020-0 power 7x7,5 kW, revolution 1460-1750 rev/min made by ZM DUDA Bis in 2005 - material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Тоннель для опаривания фабр. № 278-020-0 мощность 7x7,5 kW, 1460-1750 об./мин производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1 комп)

 


 

       
 
Układ szczeciniarek ze stołem roboczym typ JWE 80-80II, 2x 2- walcowe nr ser. 886, moc 2x11 kW, prod .Niemcy, rok prod.2004 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1)

System of bristles machines with working table JWE 80-80II type, 2x 2- rolls, serial number 886, power 2x11 kW, produced in Germany in 2004 - material: galvanized and stainless steel (qty 1)

Система скребмашин с рабочим столом тип JWE 80-80II, 2x 2- волоковые № серии 886, мощность 2x11 kW, немецкого производства 2004г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       
 
Maszyna z pejczami bez wody 3 -walcowa pionowa, typ 3 WV , nr fab. 10-22-39-1, moc 3x3 kW, obr. 201 obr /min prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Vertical 3-roll whipping machine without water, 3 WV type, factory number 10-22-39-1, power 3x3 kW, revolution 201 rev /min made by ZM DUDA Bis in 2005 - material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Вертикальная машина с хлыстами без воды 3 -волоковая, тип 3 WV , фабр.№ 10-22-39-1, мощность 3x3 kW, 201 об./мин производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       

 

Piec do opalania tusz, 2-rzędowy,52 palniki, paliwo ropan-butan, typ FL-2/52, nr fab.10-22-65-1 prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2006 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Stove for scorching carcasses, 2-row, 52 torches, propane-butane fuel, FL-2/52 type, factory number 10-22-65-1 made by ZM DUDA Bis in 2006 - material: galvanized and stainless steel - (qty 1 set)

Печь для обжигания туш, 2-рядный,52 горелки, топливо пропан-бутан, тип FL-2/52, фабр.№ 10-22-65-1 производства ZM DUDA Bis 2006г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       
Maszyna do mycia z pejczami ,4-walcowa pionowa, typ 4WH, nr fab.10-22-16-1, Moc 4x3 kW, 201 obr/min, prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Vertical 4-roll whipping washing machine, 4WH type, factory number 10-22-16-1, power 4x3 kW, 201 rev/min, made by ZM DUDA Bis in 2005 - material: galvanized and stainless steel - (qty 1 set)

Вертикальная моющая машина с хлыстами, 4-волоковая, тип 4WH, фабр.№ 10-22-16-1, мощность 4x3 kW, 201 об./мин. производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       
 
Maszyna do mycia ze szczotkami 4-walcowa,pionowa, typ 4WV, nr fab.10-22-04-1, moc 4x3 kW, 201 obr/min prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Vertical 4-roll washing machine with brushes, 4WV type, factory number 10-22-04-1, power 4x3 kW, 201 rev/min made by ZM DUDA Bis in 2005 - material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Вертикальная моющая машина со щётками 4- волоковая, тип 4WV, фабр №.10-22-04-1, мощность 4x3 kW, 201 об./мин производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       
Piec do odkażania tusz (dekontaminacyjny) 1-rzędowy, 16 palnikowy, propan-butan, typ FL-1/16, nr fab. 10-37-21-1 prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2006 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Stove for decontaminating carcasses 1-row, 16 torches, propane-butane, FL-1/16 type, factory number 10-37-21-1 made by ZM DUDA Bis in 2006 - material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Печь для обеззараживания туш 1-рядный, 16 горелок, пропан-бутан,тип FL-1/16, фабр.№. 10-37-21-1 производства ZM DUDA Bis 2006г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       
 
Nóż pneumatyczny do wycinania jelita grubego (zarabiania odbytu) typ FEA 202/203, ciś .. 6 bar, moc 480 W. obr. ostrza 1500 obr/min, zużycie pow. 700m3, wyposażenie pomocnicze:
-urządzenie próżniowe
poj.zbiornika125dcm3, moc 0,75 W,
masa 69 kg
-urządzenie dezynfekujące moc 110 W
masa 9,6 kg
- kleszcze do nóg i racic
Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Pneumatic knife for cutting large intestine (zarabiania anus) FEA 202/203 type, thrust 6 bar, power 480 W., blade revolving 1500 rev/min, using of air. 700m3, auxiliary equipment:
-vacuum apparatus
tank capacity125dcm3, power 0,75 W,
weight 69 kg
- device for disinfecting
power 110 W, weight 9,6 kg
- pliers for legs and hooves
material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Пневматический нож для вырезания толстой кишки (обработка заднего прохода) тип FEA 202/203, давление 6 баров, мощность 480 W. обороты лезвия 1500 об./мин, расход воздуха 700m3, подсобное оснащение:
-вакуумная установка объём бака 125 dcm3, мощность 0,75 W,масса 69 kg
- установка для дезинфекции мощность 110 W
масса 9,6 kg
- клещи для ног и копыт
Материал: оцинк. и нерж.сталь (1 комп)

 


 

       
 
Piła taśmowa do rozcinania tusz, typ EFA SB 295E, moc 1665W masa 50 kg, dł. taśmy 2904mm, prod. Niemcy -2006r - Na podeście ruchomym Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Belting saw for cutting carcasses, EFA SB 295E type, power 1665W,weight 50 kg, belt length 2904mm, produced in Germany in 2006 - On movable landing material: galvanized and stainless steel - (qty 1 set)

Ленточная пила для распилки туш, тип EFA SB 295E, мощность 1665W,масса 50 кг, длина ленты 2904мм, немецкое производство 2006r На движущимся возвышении Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       
Maszyna do mycia półtusz prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - Materiał: stal ocynkowana i stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Machine for washing carcass halves made by ZM DUDA Bis in 2005 - material: galvanized and stainless steel (qty 1 set)

Моющая машина для полутуш производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: оцинк. и нерж.сталь (1)

 


 

       

Wirówka do oczyszczania żołądków prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 – materiał: stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Centifugal machine for cleaning stomaches made by ZM DUDA Bis in 2005 – material intestine compartment, stainless steel (qty 1 set)

Ценрифуга для очиски желудков производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: нерж.сталь - (1)

 


 

       

Oczyszczarka –wirówka prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2005 - materiał: stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Cleaning centifugal machine made by ZM DUDA Bis in 2005 - material stainless steel (qty 1 set)

Ценрифужный очистительный аппарат производства ZM DUDA Bis 2005г - Материал: нерж - (1)

 


 

       

 

Maszyna do oczyszczania jelit z zestawem walców HELICO - materiał: stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Machine for intestine cleaning with set of rolls HELICO, stainless steel (qty 1 set)

Машина для чистки кишек с набором валков HELICO - Материал: нерж - (1)

 


 

       

 

Urządzenia do mycia jelit, stół z 4 rynnami oraz stół MILGO z 2 rynnami - materiał: stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Intestine cleaning device, table with 4 gutterpipes and table MILGO with 2 gutterpipes, stainless steel (qty 1 set)

Установка для мытья кишек, стол с 4 желобами, а также стол MILGO с 2 желобами- Материал: нерж - (1)

 


 

       
Urządzenia systemu usuwania odpadów TAJFUN z agregatem próżniowym TF 852, smokiem podciśnieniowym TF 800, separator części stałych V=200dcm3, instalacja rurociągów przesyłowych wraz z koszami do wrzucania odpadków, szafa sterownicza TFCC-S7200-1.08 - materiał: stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Appliances of garbage removing system TAJFUN with vacuum apparatus TF 852, underpressure suction rose TF 800, separator części stałych V=200dcm3, transmitting pipeline instalation with garbage bins, control cabinet TFCC-S7200-1.08 - stainless steel (qty 1 set)

Система оборудования удаления отходов TAJFUN с вакуумным агрегатом TF 852, гипотонным вентилем TF 800, сепаратором устойчивых частей V=200dcm3, установка передаточных трубопроводов вместе с корзинами для отходов, пультовый шкаф TFCC-S7200-1.08 - материал: нерж сталь - (1)

 


 

       

 

Separator szczeciny nr fab.10-28-14-11 Moc 1,5 kW, moc pomp 4 kW, obr bębna 34 obrr/min z systemem transportu szczeciny prod ZM DUDA Bis, rok prod. 2006 (Il. 1kpl)

Bristle separator factory number 10-28-14-11 power 1,5 kW, pump power 4 kW, trommel revolution 34 rev/min with bristle transporting system made by ZM DUDA Bis in 2006 (qty 1 set)

Сепаратор щетины фабр. № 10-28-14-11 мощность 1,5 kW, мощность насосов 4 kW, обороты барабана 34 об/мин вместе с системой перемесчения щетины производства ZM DUDA Bis 2006г - (1)

 


 

       

 

Zbiornik na krew techniczną DARI-KOOL V-13 ,56 m3, wraz z systemem rurociągów i pomp - Stal nierdzewna (Il. 1kpl)

Technical blood tank DARI-KOOL V-13 ,56 m3, with pipeline and pumps system- stainless steel (qty 1 set)

Резервуар для технической крови DARI-KOOL V-13 ,56 m3, вместе с трубопроводной и насосной системой - материал: нерж сталь - (1)